Ozon powstający przy powierzchni ziemi jest zanieczyszczeniem wtórnym i powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu i lotnych związków organicznych w atmosferze, reakcje te przyspiesza wysoka temperatura powietrza. Ozon ten nazywany jest ozonem troposferycznym lub przyziemnym.

Ozon w stratosferze powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego na cząsteczki tlenu (O2), w wyniku czego cząsteczki te rozpadają się na dwa atomy tlenu (O). Następnie atomy tlenu reagują z tlenem cząsteczkowym i tworzą cząsteczki ozonu (O3). Ozon ten nazywany jest ozonem stratosferycznym lub warstwą ozonową.

Wartość  progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego → 180qg / m3 średnia 1 godziny

Wartość alarmowa poziomu ozonu → 240qg / m3 srednia 1godziny

Dobry ozon chroni ziemie przed skutkami nadmiernego promieniowania ultrafioletowego

Skutki niedoboru „dobrego” ozonu:

Ozonowanie a Rośliny Gdańsk

Zły ozon negatywnie wpływa na ogranizmy żywe i szkodzi roślinom

Jak przeciwdziałać powstawaniu złego ozonu?

Trzeba ograniczyć prekursorów ozonu (tj. tlenków azotu i lotnych związków organicznych) związanych z aktywnością komunikacyjną oraz przemysłową, a w ekstremalnych przypadkach ograniczyć ruch samochodowy.

Jak sie chronić przed złym ozonem?

→Ograniczyć wysiłek fizyczny

→Unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni

ziemia ozonowanie powietrza w domu

O nas:

Naszą specjalizacją jest dezodoryzacja i dezynfekcja przedmiotów, pomieszczeń oraz wszelkiego rodzaju pojazdów. Wykorzystujemy do tego utleniające właściwości ozonu, jak również ekologiczną chemię. Świadczymy kompleksowe usługi: usuwania skutków pożaru, profesjonalnego sprzątania miejsc zgonów, a także czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacji mechanicznej, tudzież klimatyzacji przemysłowej. W naszych działaniach stawiamy na profesjonalizm i całkowite zaangażowanie, ponieważ bezpieczeństwo i pełna satysfakcja klienta jest dla nas kwestią priorytetową.
Nasze doświadczenie pozwala na współpracę zarówno z klientem indywidualnym, jak i korporacyjnym. Wszystko to, ze względu na szeroki zakres zastosowań ozonowania i zamgławiania, które pozwalają znaleźć optymalne rozwiązanie zgodne ze specyfikacją i wymaganiami każdego zleceniodawcy.

Posiadamy wszelkie certyfikaty

Zajmujemy się wyłącznie zastosowaniem ozonu dzięki temu jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie!

Ozonowanie pomieszczeń, domu, mieszkania, samochodu, piwnicy, lokalu, przedszkola, sklepu, garderoby i wiele innych...

usuwanie kwasu masłowego, usuwanie zapachów, usuwanie bakterii, usuwanie roztoczy, dezynsekcja, deratyzacja, dezodoryzacja
ETC... 🙂

Company 2019 © All Rights Reserved. Design by Ozonem.pl

518-587-444 Ozonowanie pomieszczeń Gdańsk